POESÍA GRÁFICA
al pot petit hi ha la bona confitura